“Tell Me About Yourself” w biznesie. Jak zrobić dobre wrażenie po angielsku?

Rozmowa kwalifikacyjna, pierwszy dzień w nowej pracy lub spotkanie z potencjalnym klientem i słyszysz: “Tell me something about yourself”. Przypominasz sobie zwroty z matury lub kursu angielskiego ukończonego lata temu i mówisz: “My name is…  I’m… years old and I like reading books.” STOP! Nie tędy droga. Tym sposobem nie wyróżnisz się z tłumu ani nie zaintrygujesz rozmówcy. Dobrze skonstruowana i przemyślana odpowiedź może zapewnić Ci rozwój kariery i otworzyć drzwi do nowych możliwości i sukcesu. 

 1. Kluczowe elementy robiącej wrażenie odpowiedzi na pytanie “Tell me about yourself”:
 • Odpowiedź odpowiednia do sytuacji

Dopasuj swoją odpowiedź do kontekstu w jakim się znajdujesz. Na przykład:

Rozmowa kwalifikacyjna

 Skup się na swoich umiejętnościach, doświadczeniu i osiągnięciach, które są istotne dla stanowiska, o które aplikujesz. Podkreśl swoje mocne strony i wyjaśnij, dlaczego jesteś idealnym kandydatem.

I am an experienced software engineer with 5 years of experience in the IT industry. I specialize in creating web and mobile applications. In my previous company, I successfully completed project X, which brought the company a Y% increase in profits. I am motivated to work for company Z because I appreciate its innovative approach to software development.”

Pierwszy dzień w pracy 

Podziel się krótką historią o swojej drodze zawodowej i o tym, co Cię motywuje. Wyraź entuzjazm i chęć do nauki w nowym środowisku.

I am glad to join your team! I have always been interested in the X industry and I have a lot of experience in Y. I am convinced that my skills and knowledge will be a valuable asset to the company. I am ready to learn and take on new challenges.”

Spotkanie z klientem

Zaprezentuj się jako ekspert w swojej dziedzinie i podkreśl, jak możesz pomóc klientowi osiągnąć jego cele.

“My name is X and I am an expert in the field of Y. I help companies like yours achieve goals Z. In the past, I successfully completed project A for company B, which brought them a C% increase in D. I am convinced that I can also help you achieve success.”

 • Odpowiedź zwięzła

Nikt nie chce słuchać monologów trwających w nieskończoność. Wybierz 3-4 kluczowe informacje i zaprezentuj je w ciągu 2-3 minut. 

 • Odpowiedź spójna i dobrze zorganizowana

W chaotycznej wypowiedzi nietrudno zapomnieć o istotnych szczegółach, a informacje niepotrzebne powtórzyć kilkukrotnie. Nadaj swojej wypowiedzi strukturę – opowiedz o osiągnięciach, mocnych stronach, ambicjach i planach na przyszłość.

 1. Na czym się skupić:
 • Umiejętności i doświadczenie 

Przedstaw swoje kompetencje odpowiednie do kontekstu i powiedz jak mogą zostać wykorzystane, np.

I excel at building strong relationships, both with clients and internal teams, which is crucial for successful collaboration.”

“Wyróżniam się w budowaniu silnych relacji, zarówno z klientami, jak i wewnętrznymi zespołami, co jest kluczowe dla efektywnej współpracy.”

 • Osiągnięcia

Pochwal się swoimi sukcesami i zaprezentuj jakie korzyści z nich wynikły, np. 

My process improvement initiative streamlined operations, saving the company over $10,000 annually.”

“Moja inicjatywa optymalizacji procesów pozwoliła zaoszczędzić firmie ponad 10 000 dolarów rocznie.”

 • Cele

Pokaż jak twoje cele współgrają z misją firmy, klienta lub partnera biznesowego, np.

My long-term ambition is to make a meaningful impact on… and I see this role as a stepping stone towards that.”

“Moim długoterminowym celem jest wywarcie znaczącego wpływu na… i postrzegam tę rolę jako krok milowy na drodze do jego osiągnięcia.”

 1. A na koniec:
 • Bądź pewny/a siebie

Mów z entuzjazmem i pamiętaj o mowie ciała. Siedź prosto, uśmiechaj się, zachowaj otwartą postawę.

 • Postaw na przejrzystość

Wyrażaj się jasno i unikaj żargonu. Twój słuchacz potrzebuje jasnego i konkretnego przekazu.

 • Bądź sobą

Pokaż swoją osobowość i zachowaj autentyczność. 


.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart